Avís legal

En virtut del Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, el fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en els sistemes informàtics de l'empresa mercantil ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM), CIF: B-65958670, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el TOM 43604, FOLI 90, FULLA 433302 INSCRIPCIÓ I/A 1 amb l'estricta finalitat de gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.pro-optim.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM), de manera que respongui a tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a ANÀLISIS I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) o a tercers.

ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet d'ANÀLISIS I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM).

Amb els límits establerts en la llei, ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet d'ANÀLISIS I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM). estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet d'ANÀLISIS I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d'ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM).

Així mateix, per accedir als serveis que ANÀLISIS I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d'ANÀLISIS I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM), amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a Pl. Bonanova 5, baixos, 08022 Barcelona, o bé, enviar un correu electrònic a info@pro-optim.com

ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que se subministrin per a l'accés com a usuari, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM) pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ANÀLISIS I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM), a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@pro-optim.com, manifestant la seva voluntat.

Mitjançant l'emplenament i enviament dels corresponents formularis d'aquesta web, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d'ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS, S.L. (PRO OPTIM). En cas que Un. inclogui en els formularis d'aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.